SAINETE “A LA VALENCIANA” Sainet escrit, per el nostre amic valencià, Pascual Maeso Fernández

SAINETE “A LA VALENCIANA”
Eixos forasters que et diuen:
“Me he enterado que en Valencia
escribis en catalán…..”
En mes intenció que un Miura
que vol pegarte corna.
Te torna a dir en sorneta,
“Es que el valenciano hombre,
ni es chicha ni limona”
I cuant em pose a punt
de pegarli una puña.
Te torna a dir, pero entonces
en mes de coneiximent.
“No te preocupes caray.
Que tenéis a Blasco Ibañes,
valenciano universal”
Aixina en bona armonia,
pot cher que el puga aguantar.
Pero li dic, per a que ho sàpia,
a este estirat castellà.
Que nia un llibre mes antic,
que els clasic del castellà.
Exia perla lliterària
del nostre Tirant lo Blanch.
I un Sigle D’or de les lletres,
que no mos podras furtar.
Pero el foraster em torna,
a ñugar curtet el llaç.
I en mala fé em pregunta:
“¿Y Sorolla…….?
Que me dices de Sorolla,
que lo que hizo es pintar.
Aunque en las enciclopedias,
mas catalanas que hay.
Dicen que vivió en Valencia,
pero es pintor catalán”
Ya esta tocanme els collons
parlant tan dels catalans.
Si Joaquin naisque en Valencia,
no es un pintor catala.
¡Cara collons foraster..!!
No mes falta que em digues,
quel mestre Rodrigo és
un palles Tarragones.
I a tú…, castella de deu.
Vaig a dir-te una coseta
antes que preguntes mes.
Aso es un Reine, Valencia.
En Senyera coronada i
en el blau de la conquista.
Regne beneït per reisos,
de arros y flesols i naps.
Senyera que es respetada
per tots el bons valencians.
Aixina que no defengues,
als lladres dels catalans.
Perque si ho fas, t’assegure,
t’enviaré a fer la ma.
“No te pongas así hombre.
Que yo no soy catalán.
Soy un pobre castellano
que no sabe que pensar
dels Paisos Catalans”
Puix ya és hora que ho sàpies
castellà marechaor
Esta terra es valenciana,
i els valencians valencians.
I escolta ve lo que et dic,
mai nos faran catalans
ni Paisos Valencians.
Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram