LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ “Jose Luis Alapont Raga”

LLIBERTAT D’EXPRESSIÓD’acort a la jurisprudencia el dret a la llibertat d’expressió preval a atres drets constitucionals.I yo em pregunte: ¿on queda el dret d’expresarse en la nostra llengua Valenciana, depresa de nostres yayos i estos a la seua vegada dels seus, i així sucessivament?¿Se està respetant la nostra llibertat d’expressió quan l’administració ens obliga a fer ho en català?¿Se està respetant la nostra llibertat d’expressió quen se obliga als nostres fills i nets a estudiar com a llengua Valenciana, lo que es llengua catalana?Ad estes altures, crec que ningú pot negar que la llengua naix del poble i te com a missió única i ademés fonamental, facilitar l’enteniment i la comprenssió entre les persones que la parlen com a propia.I ara ¿per qué es nega eixe dret i s’ens obliga a expressarmos en catalá, llengua aliena a la nostra?Aixina les coses arribe a la conclussió de que les nostres autoritats, llegítimes, perque per a aixó han segut votades, està impedint als valencians exercir el seu dret de llibertat d’expressió, tan llegítim com el de la llibertat de pensament, peró al fí y al cap, consequencia d’este últim.D’este modo s’arriba a l’incoherencia de que sent imperdonable impedir o perseguir la llibertat de pensament ¿no deuria de ser imperdonable impedir la llibertat d’expressió?Que ho vegen els que tenen la patent de demòcrates, perque baix la meua modesta opinió, crec que estàn fent un flac favor al exercici de la democracia, que no es propietat exclusiva de ningú.Insistix, la meua lliberta d’expressió em dona el dret a parlar i escriure en el meu idioma, el Valencià, como ho varen fer els meus avantpassats.

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram