Un resum dels arguments per els quals els valencians tenim que defendre l’independencia de la nostra llengua del català.

Un resum dels arguments per els quals els valencians tenim que defendre l’independencia de la nostra llengua del català.

 1. Jaume I va donar furs, mides, moneda i lleis per al regne de Valéncia independents a qualsevol territori de la corona puix volia que fora un regne independent.
 2. Un recent estudi genètic de la universitat Pompeu Fabra de Barcelona demostra que, la relació genètica entre els catalans i els valencians en coincidència de primer llinage no existix.
 3. A. Ubieto a banda de les manipulacions de Bofarrull analisant el llibre de repartiment i els de avehinament arribà a la conclusió de que el percentage de catalans repobladors no fou ni el 5%.
 4. Les primeres harges ( escrits mossaraps en romanç valencià) son del sigle X, molt abans de la arrivada de Jaume I i els «repobladors catalans».
 5. Sant Pere Pasqual naixcut abans de la reconquista va ser l’autor de la primera traducció de la bíblia del llatí a una llengua romànica en este cas el romanç valencià. Bíblia Parva.
 6. Jaume I va redactar el furs de Valéncia inicialment en llatí i poc després va manar arromançar-los per a que el poble pla els entenguera i els poguera complir.
 7. La denominació de llengua valenciana ha segut constant durant els sigles des de els inicis fins ara, sent Frai Antoni Canals el primer en deixar clar que català i valencià no eren ni son lo mateix en 1395.
 8. Durant el sigle d’or lliterari de la llengua valenciana tots els escritors nomenaven sa llengua com llengua valenciana o romanç valencià sense excepció ,no existix cap menció dels clàssic on relacionen la llengua valenciana en el dialecte de l’ occità.
 9. El poble valencià sempre ha identificat la llengua valenciana com a pròpia i diferenciada del català.
 10. Les bases de Castellò mai foren oficialisades i la firma dels erudits valencians fon en caràcter provisional puix aixina esta concretat per el Pare Fullana.
 11. Les normes del puig varen ser firmades per mes de 1000 prestigiosos erudits i el consens de totes les entitats culturals del Regne de Valéncia, notarialment certificades.
 12. En la II Republica Espanyola se va crear la càtedra de llengua valenciana.
 13. La primera edició de l’ estatut d’autonomia valencià fon redactar en normes del puig va se usada per la conselleria de cultura de la generalitat valenciana per a l’ensenyança del valencià fins l’arribada del catalanisme.
 14. Durant l’historia el catalanisme ha manipulat llibres, pròlecs i procedències de autors o llinages i eixa es la major prova de la seua falsetat perque qui te raó no te necessitat de manipulark entre atres el llibre de repartiment, el pròlec del tirant lo blanch, la bíblia de Bonifaci ferrer o la no catalanitat d’una ciutat valenciana com Gandia.

PER TOT AÇÒ, I MOLT MES… ¡VOLEM JUSTICIA I RECONEIXEMENT! FIRMA PER ELLA: www.llibertadors.wordpress.com

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram