Introduccio al nacionalisme valencià (I) / Miquel Real

 El nacionalisme es una opcio politica demonisada per aquells partits centralistes que practiquen el seu propi nacionalisme excloent. Per ad ells no cap un atre nacionalisme que el que ells professen.

Manipulacio centralisadora 

            Des d’antic, els pares de la patria espanyola han buscat les maneres de doblegar la voluntat del poble i de borrar la seua identitat plural. El seu nacionalisme centralisador ha pretes unificar als diferents pobles que conformen l’estat baix el prisma castella. Se va passar de parlar de les Espanyes a un concepte unic, Espanya. 

            Una jugada mestra fon la creacio en 1833, per Javier de Burgos, de les divisions provincials... en l’intencio d’unificar Espanya. En el cas valencià dita divisio trencà i feri de mort el sentiment que abans nos feya forts i respectats. 

            Fomentar una rivalitat ficticia entre les diferents provincies assegura un control de l’administrat i que mai mes torne a representar una força incomoda per als governants.

Demonisacio del moviment 

            El principal argument per a demonisar al nacionalisme consistix en equiparar nacionalisme i separatisme, quan no es estrictament necessari que el nacionalisme duga al separatisme. 

            Si l’hipocresia d’aquells que afirmen que defenen la Constitucio deixara pas a observar el seu integre compliment, els nacionalistes valencians no necessitariem cap atre cami per a obtindre la totalitat de les nostres reivindicacions. Tot entra en la norma constitucional. El problema el trobem en la llectura parcial i discriminatoria que fan del text de la llei de lleis i l’existencia d’articuls que s’han de complir, si o si, i uns atres que pareix que estan nomes per a omplir… 

            Una atra associacio malintencionada que fan els nacionalistes espanyols es juntar els conceptes de nacionalisme valencià i pancatalanisme, ajudats per l’interes d’estos d’amagar la seua condicio de submissio a un atre ent territorial, declarant-se valencianistes i nacionalistes… ¿per qué ningu dubta al voltant de la falacia del seu valencianisme i en canvi accepten la del seu nacionalisme? No es debades.

            En quant al separatisme, la tendencia dels pobles es buscar juntar forces per a obtindre ventages que l’anar a soles no otorga… Lo absurt es juntar-se per a arribar a una situacio pijor que anant a soles.

Concepte de nacionalisme 

            Pero abans de seguir avant, anem a clarificar qué es el nacionalisme, perque a causa de les intoxicacions que des dels partits centralistes s’esforcen en difondre, resulta dificil parlar en normalitat d’una cosa tan comuna com natural. 

            Quan se parla dels partits nacionalistes, nomes es fa referencia als partits que defenen una nacionalitat diferent a la majoritaria de l’estat, oblidant, capciosament, que tots els partits centralistes tambe ho son. 

            Vejam les tres accepcions que hi ha per ad este concepte: 

Nacionalisme 

  1. Volença dels naturals d’una nacio ad ella i a quant li pertany.
  2. Ideologia que atribuix entitat propia i diferenciada a un territori i als seus ciutadans, i en la que es fonamenten aspiracions politiques molt diverses.
  3. Aspiracio o tendencia d’un poble o raça a tindre una certa independencia en els seus orguens rectors. 

            Per tant, el nacionalisme aplicat al valencianisme es l’expressio natural del mateix: 

  1. Volença dels naturals del Regne de Valencia ad ell i a quant li pertany.
  2. Ideologia que atribuix identitat propia i diferenciada al Regne de Valencia i als valencians, en base a la qual fonamenten aspiracions politiques molt diverses.
  3. Aspiracio o tendencia dels valencians a tindre un cert nivell d’autogovern i independencia a l’hora de prendre les decisions que els afecten.

            ¿Quí pot negar que estes son premisses valencianistes? ¿Quí pot estar en desacort en estes expressions i dir-se valencianiste?

Manipulacio periferica 

            S’ha de diferenciar entre quí es nacionaliste i quí es diu nacionaliste, perque no sempre hi ha coincidencia entre lo que se diu i lo que se es. Es com quan tots els partits es diuen valencianistes, encara que defenguen un pancatalanisme beligerant, ningu vol perdre l’identificacio de valencianiste, per a que el poble els assumixca com a propis.

            Un «nacionaliste» que defen la catalanitat dels valencians es en realitat un regionaliste catala. Un nacionaliste, per definicio, no pot defendre l’identitat d’un atre poble com a propia, en el moment que fa tal cosa, deixa de ser nacionaliste. Pero clar, presentar-se al poble com a «regionalistes catalans», no ven.

 

            Imagens: pancarta 9 d’octubre, elconfidencialdigital.com
                            divisio provincial Javier de Burgos, abc.es

 

FUENTE : ACCIO NACIONALISTA VALENCIANA 

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram