Estem de Vacacions

Durant l´estiu, i sobretot en l´agost, les persones que estem treballant (gracies a Deu, perque la situacio de hui en dia no permitix a tot lo mon tindre un treball i guanyar-se uns diners per la maleïda crisis que estem patint), solem disfrutar d´un temps de descans i tranquilitat que els valencians havem nomenat de tota la vida: Vacacions. En l´actualitat, ´gracies´ a l´immersio llingüistica que tambe estem patint els valencians i l´implantacio d´una llengua aliena i que no es la nostra i que desgraciadament s´està estudiant en les nostres escoles, ara la gent diu: ´Vacances´, terminologia usada pels catalans des de l´any 1900. Sols trobar-te pel carrer a gent ´normalitzada´ que et pregunte quan vas a tindre o si tens ´Vacances´, sense donar-se conter que eixa paraula mai l´havem utilisat els valencians. Pero no nomes es eixa paraula n´hi han un fum que involuntariament en nostre parlar havem substituit per l´autentica valenciana, tambe degut al bombardeig dels mijos de comunicacio que parlen en ´valencià´ com es el cas de la RTVV (Canal 9). Podem ficar alguns eixemples d´atres paraules que tambe son molt a sovint dites: ´Cap de setmana´ per Fi de semana, ´Tardor´ per Primavera d´hivern, ´Catifa´ per Estora, ´Papallona´ per Palometa, etc. Anem a mirar en alguns diccionaris valencians, abans i despres de l´any 1900, a vore quina es la paraula que apareix:
  • Diccionari d´Escrig-Llombart (1887), Vol. II p. 1180. Vacación – Vacació.
  • Diccionario Valenciano-Castellano de Martí i Gadea (1891) Vol. II p. 1833. Vacacions: Vacaciones, suspensión de los negocios o estudios por algún tiempo.
  • Diccionari Català-valencià-balear d´Alcover (Començat l´any 1900 i acabat per Francesc. B. Moll l´any 1962), Vol. X p. 636. Vacació: Estat d´una cosa vacant (càrrec, plaça, etc€); cast. Vacación. Plural, Vacacions: Temps de repòs durant el qual cessen els estudis d´una escola, els treballs d´un tribunal, d´un funcionari, etc€ Cast. Vacaciones.
  • Vocabulari de Lluis Fullana i Mira (1921). Vacacions.
  • Diccionari Ortogràfic de la RACV (2005), 3ª edició. Vacación – Vacació.
  • El mallorqui Mossen Antoni Mª Alcover fa referencia al primer document a on apareix el substantiu Vacacions. ¿De quin any estem parlant? Puix de 1461, o siga els valencians de tota la vida havem dit: Vacacions. ¿Perque tenim que dir ´Vacances´?
  • En canvi, el diccionari etimologic de la llengua catalana (1980-1991) de Joan Coromines, no fa cap referencia a la paraula ´Vacances´, donant a entendre que eixa paraula es un galicisme (que prové del frances, vacance- vacances) i s´ha incorporat darrerament ad eixa llengua.
Aixina que els valencians estem de VACACIONS. Xavier Gimeno i Alonso. * El present articul està escrit en les Normes d´El Puig de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV).
Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram