Un filòlec català que parla de “secessionisme llingüístic valencià” forma a docents.

Segons ElConfidencialAutonomico

Un filòlec català que parla de “secessionisme llingüístic valencià” forma a docents.

El professor Miguel Nicolás Amorós impartix un curs sobre experiències plurilingües en l’Universitat de Valéncia dirigit a mestres d’Infantil, Primària i Secundària.

Este dilluns ha començat en la Facultat de Magisteri de l’Universitat de Valéncia un curs sobre “Experiències plurilingües El proyecte lingüístsic de centre: disseny, oportunitats i reptes”, dirigit a professors d’Infantil, Primària i Secundària, ya siguen funcionaris de carrera o interins.

Segons ElConfidencialAutonomico:

El programa figura en la web de la Unitat per a l’Educació Multilingüe (UEM) de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. El curs té una duració de tres dies, del 25 al 27 de setembre, i entre les ponències hi ha vàries que parlen d’ “integració llingüística”. Els ponents són de les tres províncies valencianes, sobretot de les universitats públiques de Valéncia, Castelló i Alacant.

Ho dirigix el professor de Filologia Catalana de l’Universitat de Valéncia, Miguel Nicolás Amorós. Per ad este professor, en publicacions en revistes i instituts catalans. que ha defés “la lluita de classes en el País Valencià contemporàneu”, “el secessionisme llingüístic valencià requerix analisar els vínculs entre la societat, la llengua i els poders polític, econòmic i cultural”, i defén que “més allà de l’identitat del poder resorgix el poder de l’identitat”. Semblances en Catalunya:

“Entre el professorat, sabem be que quan parlen de valencià estan parlant de “català”, i que quan tracten el “plurilingüisme” busquen impondre el català, pero cap funcionari o interí s’atrevix a dir-ho”, han expressat al Confidencial Autonòmic fonts pròximes al procés.

Estes fonts han afirmat a ECA que “l’objectiu és similar al que es va produir en Catalunya fa unes décades: a través de l’idioma, i sobretot per a docents dels primers cursos escolars, portar a terme una immersió identitària que conduïx a l’unitat de la llengua en Catalunya i la posterior formació *pancatalanista en les aules”.

Un dels treballs significatius del filòlec Miguel Nicolás Amorós és “De l’identitat del poder al poder de l’identitat”. Per a l’associació alacantina Idiomes i Educació, “és un curs per a l’immersió identitària en el català, una formació per als professors valencians que, baixe el pretext del plurilingüisme, busca impondre a través del català el pancatalanisme llingüístic, històric, cultural i polític en la Comunitat Valenciana”.

NOTÍCIA DE:
AUTOR:
DATA: Martes 26 Setembre 2017, 21:48
TRADUÏT A: l’IDIOMA VALENCIÀ NORMES D’EL PUIG, per l’A. C. COMUNICA VALÉNCIA.
ENLLAÇ: http://bit.ly/2fOx8cP

Un filólogo catalán que habla de “secesionismo lingüístico valenciano” forma a docentes.

El profesor Miguel Nicolás Amorós imparte un curso sobre experiencias plurilingües en la Universidad de Valencia dirigido a maestros de Infantil, Primaria y Secundaria

Este lunes ha comenzado en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia un curso sobre “Experiencias plurilingües El proyecto lingüístsico de centro: diseño, oportunidades y retos”, dirigido a profesores de Infantil, Primaria y Secundaria, ya sean funcionarios de carrera o interinos.

El programa figura en la web de La Unitat per a l`Educació Multilingüe (UEM) del Instituto  Interuniversitario de Filología Valenciana. El curso tiene una duración de tres días, del 25 al 27 de septiembre, y entre las ponencias hay varias que hablan de “integración lingüística”. Los ponentes son de las tres provincias valencianas, sobre todo de las universidades públicas de Valencia, Castellón y Alicante.

Lo dirige el profesor de Filología Catalana de la Universidad de Valencia,  Miguel Nicolás Amorós. Para este profesor,  con publicaciones en revistas e institutos catalanes. que ha defendido  “la lucha de clases en el País Valenciano contemporáneo”, “el secesionismo lingüístico valenciano requiere analizar los vínculos entre la sociedad, la lengua y los poderes político, económico y cultural”, y defiende que “más allá de la identidad del poder resurge el poder de la identidad”.

Semejanzas con Cataluña

“Entre el profesorado, sabemos bien que cuando hablan de valenciano están hablando de “catalán”, y que cuando tratan el “plurilingüismo” buscan imponer el catalán, pero ningún funcionario o interino se atreve a decirlo”, han expresado a El Confidencial Autonómico fuentes próximas al proceso.

Estas fuentes  han afirmado a ECA  que “el objetivo es similar al que se produjo en Cataluña hace unas décadas: a través del idioma, y sobre todo para docentes de los primeros cursos escolares, llevar a cabo una inmersión identitaria que conduce a la unidad de la lengua con Cataluña y la posterior formación pancatalanista en las aulas”.

Uno de los trabajos significativos del filólogo Miguel Nicolás Amorós es “De la identidad del poder al  poder de la identidad”. Para la asociación alicantina Idiomas y Educación, “es un curso para la inmersión identitaria en el catalán, una formación para los profesores valencianos que, bajo el pretexto del plurilingüismo, busca imponer a través del catalán el pancatalanismo lingüístico, histórico, cultural y político en la Comunidad Valenciana”.

NOTÍCIA DE:
AUTOR:
FECHA: Mattes, 26 Septiembre 2017, 21:48
ENLACE: http://bit.ly/2fOx8cP
Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram