EL VALENCIANISME ES AMOR A LO VALENCIÀ

«¿Que es ser valencianiste?

No podem passar-nos tota la vida definint qué es el valencianisme i ser valencianiste. Sense anim de ser exhaustius, valencianiste es tot aquell que es sent basicament valencià/na, haja naixcut o no aci, de dretes o d’esquerres, de la costa o dels pobles de l’interior en un compromis clar i ferm de promoure i fomentar una vinculacio entre les persones que treballen, viuen o han vixcut aci, en el nostre territori valencià. Un compromis que alguns entenem que s’ha d’estendre a la recuperacio politica, económica, cultural i de l’idioma valencià. En definitiva valencianiste/ista es tota aquella persona que està compromesa en la recuperacio i promocio de la consciencia identitaria de poble valencià.

De lo anteriorment dit es despren que els conceptes de valencianiste i comoditat (o passivitat) no poden anar junts de la ma. Mes encara, com dia Miquel Adlert, el valencianisme no es un concepte que s’herete, ni tampoc que siga permanent a lo llarc del temps en una persona perque una volta, fa temps, va fer merits heroics suficients. No es, per tant, una condicio que mai prescriu. La condicio de valencianiste es guanya dia a dia, cada hora, en cada moment, per qualsevol acte i actitut que aposte per Valencia i per lo valencià.

¿Quants dels que s’autonomenen valencianistes realment estan compromesos (i per tant, mantenen una actitut activa) en la recuperacio i promocio de la consciencia identitaria de poble valencià?»

Batiste de Gandia.

Professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat (1997). Ha segut traductor de llengua valenciana (normes d’El Puig) de la Revista Preludi del Palau de la Musica, del Bolleti d’Informacio Agraria (BIA) de la Conselleria d’Agricultura, Peixca i Alimentacio i de la revista Jovens de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Ha segut tambe promotor de cursos sobre cultura i llengua valenciana, conferenciant, tertulià de TV, articuliste, colaborador de periodics i revistes. En possessio dels principals premis del mon cultural valencianiste: Premi (extraordinari) Fullana en els CXV Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia, Centenari de Lo Rat Penat, Premi Senyera, Premi Fadri-Cardona Vives, entre atres.

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram