¿Ribó qué propone? Pues una subida de impuestos. Limpieza y eso ya veremos. ‬

Estos cartells estan apareixent en els carrers de Valéncia. Pero no només Jesús-Patraix està brut, sino tota la ciutat.‬
‪I mentrestant, ¿Ribó qué propon? Puix una pujada d’imposts. Neteja i això ya vorem. ‬

OPINIONES DE LOS VECINOS: OPINIONS DELS VEÏNS:

S’aprofiten de poc treball i cobrar molts euros 🤑

Que pena no haver-ho pensat abans, que l’esquerra senyors solament sap pujar-se el sòu i furtar eixe dinerito que diuen ells que no és de ningú, puix lo dit a difrutar lo votat, que quatre *añitos vos esperen.
I el meu barri també! Ayora!
M’alegre que hi haja un valent que diga lo que ests passant en Valéncia i el Ayuntsmiento s’entere.
Pero no vos preocupeu, VALÉNCIA està bruta i abandonada carrers, jardins i mes. Pero… Tenim carrils bici que nos han costat un renyó (per a que circulen per on vullguen) i no nos oblidem de que vol remodelar la plaça de l’ajuntament per un cost d’uns 5 millons d’Euros.
Yo sofrint .. per democràcia , pero els seus votants *podrian mirar una miqueta ho q no esta fent RIBO .
Anem a omplir de cartells Valéncia , cada barri un , molt bona idea
Em dona que és en tota la regió
Això si , alguna cosa no esta ben fet
Un 60% és naturalea , un 40 % l’Ajuntament , no té , tècnics bons , la mà de l’home
No podem tindre pijor alcalde Valéncia no sé mereix estar tan abandonada 😡😡😡
En les pròximes eleccions espere que es note en les eleccions 😡😡😡

Se aprovechan de poco trabajo y cobrar muchos euros 🤑

Que pena no haberlo pensado antes, que la izquierda señores solo sabe subirse el sueldo y robar ese dinerito que dicen ellos que no es de nadie, pues lo dicho a difrutar lo votado, que cuatro añitos os esperan.
Y mi barrio también! Ayora!
Me alegro que haya un valiente que diga lo que ests pasando en Valencia y el Ayuntsmiento se entere.
Pero no os preocupéis, VALENCIA está sucia y abandonada calles, jardines y mas. Pero… Tenemos carriles bici que nos han costado un riñón (para que circulen por donde quieran) y no nos olvidemos de que quiere remodelar la plaza del ayuntamiento por un coste de unos 5 millones de Euros.
Yo sufriendo .. por democracia , pero sus votantes podrian mirar un poco lo q no esta haciendo RIBO .
Vamos a llenar de carteles Valencia , cada barrio uno , muy buena idea
Me da que es en toda la región
Eso si , algo no esta bien hecho
Un 60% es naturaleza , un 40 % el Ayuntamiento , no tiene , técnicos buenos , la mano del hombre
No podemos tener peor alcalde Valencia no sé merece estar tan abandonada 😡😡😡
En las próximas elecciones espero que se note en las elecciones 😡😡😡

¿Valencians quant tenim que aguantar mes esta tara que estem vivint? Tenim que parar este acossament per a despretigiar a Valéncia i als Valencians. ¿ que interesse es mouen d’tras de açò? NECESSITEM UN GRUP DE PRESSIÓ DEMOCRATICA I INFORMAR A TOTS ELS VALENCIANS DE TOTES ESTES ARTIMAÑAS QUE NOS PERJUDIQUEN ALS VALENCIANS.

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram