NO A L’ABORT Per Josep Lluís Ferri i Aguar A 10 de febrer de l’any 2019

Tinc dos postures respecte a l’abort: l’abortista i la no abortista.
L’abortista diu: A tots els qui defenen l’abort sa mare els tenia que haver
abortat.
La no abortista diu: A ningú dels qui defenen l’abort els haguera agradat
que sa mare els haguera abortat.
El manament principal de la llei de Deu que Jesús referix en les seues
paraules en l’evangeli diu: No mataràs.
Matar a un chiquet indefens encara és un crimen més gran que matar
a una persona adulta que es pot defendre.
Estic rotundament en contra de l’abort i en tots els casos suposts.
L’abort és egoisme, criminalitat i nazisme.
Fins en el cas d’una violació d’una dòna que es queda prenyàa, el
chiquet no té la culpa, per lo tant se li deu respectar la vida. Si la mare no
vol al chiquet perque li recorda al violador, etc., pot parir-lo i donar-lo en
adopció a una familia que l’acollirà, el criarà i el voldrà com si fora un
chiquet propi d’ells. En este cas s’ha respectat la moral de la mare i s’ha
salvat la vida del chiquet.
En el cas de que el chiquet vaja a nàixer én defectes físics o psítics,
¿quí estem lliures d’un defecte físic o psític? Pregunteu a tots els qui tenen
defectes físics o psítics si els haguera agradat que sa mare els haguera
abortat. Segur que no. Ells amen la vida tal i com són, i nosatros devem
amar-los tal i com són i Deu els ha portat al món.
La vida és un be sagrat i hem de defendre-la a tota costa.
La dona pot decidir sobre el seu cos si no té a un atre ser dins d’ella,
pero si té a un atre ser dins d’ella ya no decidix sobre el seu cos, sino que
decidix sobre la vida d’un atre ser humà. I pot donar-li la vida o matar-lo.
Si l’aborta ha matat a un ser humà, que ademés és el seu fill. Si no l’aborta
ha donat a la llum de la vida a un atre ser humà.
La moral humana i cristiana sempre ha fet prevaldre el dret del
chiquet sobre el de la mare. Quantes mares cristianes en un part difícil ha
manifestat que preferien salvar la vida del chiquet a la seua propia. Esta és
una acció de be i de bondat per part de la mare creyent.
Ara, hui en dia, les dònes s’han tornat perverses i egoistes i fan
prevalir els seus caprichos, egoisme i perversitat sobre el dret a la vida del
chiquet.
N’hi ha un supost en l’actual llei de l’abort que diu que si la mare pot
tindre secueles físiques o psítiques, és raó suficient per a llegalisar l’abort.
Açò és un despropòsit grossíssim. Eixa no és una raó per a llevar-li la vida
al chiquet, igual que eixa mateixa mare no voldria que li llevaren la vida
ad ella mateixa per tindre secueles físiques o psítiques. N’hi ha un principi
moral humà i cristià que diu: lo que no vullgues per a tu no ho vullgues per
als demés. I un atre paregut: Ama al pròxim com a tu mateix. Per tant si la
mare no vol que li lleven la vida, tampoc té dret a llevar-li-la al chiquet.
Per totes estes raons me declare absolutament en contra de l’abort en
tots els seus suposts. Ame la vida i respecte a Deu que nos l’ha donat.

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram