CONFESSIÓ CATALANA de l’ESPOLI de la LLENGUA VALENCIANA

¿Valencians quant tenim que aguantar mes esta tara que estem vivint? Tenim que parar este acossament per a despretigiar a Valéncia i als Valencians. ¿ que interesse es mouen d’tras de açò?

NECESSITEM UN GRUP DE PRESSIÓ DEMOCRATICA I INFORMAR A TOTS ELS VALENCIANS DE TOTES ESTES ARTIMAÑAS QUE NOS PERJUDIQUEN ALS VALENCIANS.

CONFESSIÓ CATALANA de l’ESPOLI de la LLENGUA VALENCIANA :

L’erudit català Ramón Miquel i Planes, gran estudiós del nostre clàssics valencians, confessava en honestitat en 1905: “Vist el cas (de la llengua) des de Catalunya, no cap dubte de que, quan més extremen els valencians les pretensions d’autonomia de la seua varietat idiomàtica, front al català (dialecte barceloní), major necessitat hi ha per la nostra part de reivindicar l’unitat llingüística de les gents que poblen la franja llevantina de la península en les Illes Balears…” “privar a Catalunya i a la seua lliteratura de l’aportació que representa la producció de les lletres valencianes d’aquella época “..” seria deixar la nostra lliterària truncada en el centre del seu creiximent i ufanía; més encara: seria arrancar de la lliteratura catalana la poesia casi per complet, perque en cap atre moment abans de la Renaixença, ha aplegat a adquirir l’esplendor en que se nos mostra gràcies als Ausias March, als RoIç de Corella, als Jaume Roig, als Gaçull, als Fenollar i a atres cent més” .. (Pròlec de el “Cansoner Satíric Valenciá dels segles XV i XVI”.1905). Per a Miquel i Planes tots els mals de la “Revolució” venien de la “reforma llingüística fabriana” (del químic Pompeu Fabra).

I TOTS ells són AUTORS VALENCIANS (mai catalans) que diuen en els seus texts: “Estic escrivint en la meua LLENGUA materna VALENCIANA” Pel contrari, la historica LLENGUA VALENCIANA:

“És la Llengua Valenciana la primera llengua romançada lliterària d’Europa de que els seus clàssics. No només varen deprendre els catalans, sino fins i tot els castellans”

Menéndez Pidal (1 i 2) I més de  MIL cites i documents històrics testimonials en: “CRONOLOGIA HISTORICA de la LLENGUA VALENCIANA” de Mª Teresa Port (Diputació de Valéncia 2007)

Font: Eivissa digital : NOTICIA COMPLETA VER AQUI

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram