Boluda NO Creu que la Situació en Catalunya afecte a les obres i l’eixecució del Corredor Mediterràneu.

segons LAS PROVINCIAS y EUROPA PRESS Madrit

Boluda no creu que la situació en Catalunya afecte a les obres i l’eixecució del Corredor Mediterràneu.

El president d’AVE considera que les inversions destinades a esta infraestructura no es van a resentir perque els trams que passen per Catalunya «ya estan acabats».

El president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Vicente Boluda, ha negat este dimarts que la situació en Catalunya puga afectar a l’eixecució del Corredor Mediterràneu perque esta infraestructura va des d’Algecires fins a Hongria i travessa molts paisos per lo que «no és una infraestructura solament espanyola, sino europea».

Aixina ho ha indicat Boluda als mijos de comunicació, abans de començar l’acte en Madrit en el que empresaris de tota Espanya van a reivindicar el Corredor Mediterràneu, al ser preguntat sobre si la situació en Catalunya pot afectar a les obres.

Aixina mateix, ha considerat que les inversions destinades a esta infraestructura no es van a resentir perque els trams que passen per Catalunya «ya estan acabats». «El problema ho tenim nosatres. De Tarragona per a dalt està funcionant. El problema està de Tarragona per avall», ha remarcat.

*Boluda ha destacat que el teixit empresarial madrileny està recolzant «molt», com ho demostra la seua presència en l’acte d’este dimarts. «Totes les associacions empresarials madrilenyes nos estan recolzant perque tan important és el Corredor per a la Comunitat com lo és per a Madrit», ha repetit.

Insistit per si els empresaris madrilenys aposten pel Corredor o pel ramal que passa pel centre del país, el president d’AVE ha subrallat: «És que el Corredor Mediterràneu solament pot estar en el Mediterràneu. Lo atre és un atre tren», ha puntualisat per a senyalar que en l’arc mediterràneu és on està el PIB i la població.

Preguntat per si confia que la presència del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, suponga que hi haja algun gest cap a esta infraestructura, Boluda ha afirmat est extrem. «Si no, no estaria ací», i ha tornat a destacar la «voluntat política» de De la Serna, que «està refent tot lo que estava fet, que no estava correctament licitat».

Per la seua banda, el president de la Cambra de Comerç de Valéncia, José Vicente Morata, ha coincidit en el president d’AVE en senyalar que la qüestió catalana no va a afectar a l’obra perque «són dos coses distintes» i el Corredor és important «no sols per a Espanya, sino per a Europa», al mateix temps que ha manifestat que les principals obres en Catalunya ya estan fetes.

TRADUÏT A: l’IDIOMA VALENCIÀ NORMES D’EL PUIG, per l’A. C. COMUNICA VALÉNCIA.
según las provincias segons LAS PROVINCIAS y EUROPA PRESS Madrid

Boluda no cree que la situación en Cataluña afecte a las obras y la ejecución del Corredor Mediterráneo.

El presidente de AVE considera que las inversiones destinadas a esta infraestructura no se van a resentir porque los tramos que pasan por Cataluña «ya están acabados».

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha negado este martes que la situación en Cataluña pueda afectar a la ejecución del Corredor Mediterráneo porque esta infraestructura va desde Algeciras hasta Hungría y atraviesa muchos países por lo que «no es una infraestructura solo española, sino europea».

Así lo ha indicado Boluda a los medios de comunicación, antes de comenzar el acto en Madrid en el que empresarios de toda España van a reivindicar el Corredor Mediterráneo, al ser preguntado sobre si la situación en Cataluña puede afectar a las obras.

Asimismo, ha considerado que las inversiones destinadas a esta infraestructura no se van a resentir porque los tramos que pasan por Cataluña «ya están acabados». «El problema lo tenemos nosotros. De Tarragona para arriba está estupendo y funcionando. El problema está de Tarragona para abajo», ha remarcado.

Boluda ha destacado que el tejido empresarial madrileño está apoyando «mucho», como lo demuestra su presencia en el acto de este martes. «Todas las asociaciones empresariales madrileñas nos están apoyando porque tan importante es el Corredor para la Comunitat como lo es para Madrid», ha remarcado.

Insistido por si los empresarios madrileños apuestan por el Corredor o por el ramal que pasa por el centro del país, el presidente de AVE ha subrayado: «Es que el Corredor Mediterráneo solo puede estar en el Mediterráneo. Lo otro es otro tren», ha puntualizado, para señalar que en el arco mediterráneo es donde está el PIB y la población.

Preguntado por si confía en que la presencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, suponga que haya algún gesto hacia esta infraestructura, Boluda ha afirmado este extremo. «Si no, no estaría aquí», ha remarcado, para destacar la «voluntad política» de De la Serna, que «está rehaciendo todo lo que estaba hecho que no estaba correctamente licitado».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Valéncia, José Vicente Morata, ha coincidido con el presidente de AVE al señalar que la cuestión catalana no va a afectar a la obra porque «son dos cosas distintas» y el Corredor es importante «no solo para España, sino para Europa», al tiempo que ha manifestado que las principales obras en Cataluña ya están hechas.

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram