Misteriós proyecte «llingüístic» de Marzà.

Misteriós proyecte «llingüístic» de Marzà.

Els partits de Els Corts varen aprovar el  dimarts passat per unanimitat una Proposició No de Llei (PNL) presentada per Ciutadans per a instar a la Conselleria d’Educació a publicar en la seua web l’informació completa dels 205 coleges que apliquen un proyecte llingüístic experimental, que en tots els casos consistix en no donar ni una hora de castellà en Infantil (de tres a cinc anys).

Ademés, la Taula per l’Educació en Llibertat, entitat que engloba a les patronals de coleges concertats i a la federació de Apas majoritària en la província de Valéncia (Fcapa), va a presentar davant el Síndic de Greuges dos queixes per la falta de resposta a la petició de informació sobre els resultats de l’última admissió d’alumnes.

En la revisió de la documentació va detectar que els 205 centres aplicaven un programa d’immersió en valencià, els que en la pràctica retarden l’exposició al castellà fins a 1º de Primària. També va recordar que la pròpia Llei de Plurilingüisme, en el seu artícul 8, permet els programes experimentals sempre que siguen innovadors i complixquen els objectius de la llei, que són el domini oral i escrit de les dos llengües oficials i el funcional d’un idioma estranger.

«Este artícul guardava l’experiment de l’immersió llingüística somiada per Compromís i recolzada pels seus socis. Si donen un 90% en valencià i un 10% en anglés, ¿on està l’innovació? Est és el seu compromís per innovar, lo mateix que fa la conselleria de Catalunya», va dir la diputada de Ciutadans, que fins i tot va parlar de la «erradicació» del castellà en l’ensenyança. També va insistir que recolzen el foment del valencià sense «imposicions».

Vore la notícia en Pregoner Digital, VORE ACÍ.
Misterioso proyecto «lingüístico» de Marzà.

Los partidos de Les Corts aprobaron el  martes pasado por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Ciudadanos para instar a la Conselleria de Educación a publicar en su web la información completa de los 205 colegios que aplican un proyecto lingüístico experimental, que en todos los casos consiste en no dar ni una hora de castellano en Infantil (de tres a cinco años).

Además, la Mesa por la Educación en Libertad, entidad que engloba a las patronales de colegios concertados y a la federación de Apas mayoritaria en la provincia de Valencia (Fcapa), va a presentar ante el Síndic de Greuges dos quejas por la falta de respuesta a la petición de información sobre los resultados de la última admisión de alumnos.

En la revisión de la documentación detectó que los 205 centros aplicaban un programa de inmersión en valenciano, los que en la práctica retrasan la exposición al castellano hasta 1º de Primaria. También recordó que la propia Ley de Plurilingüismo, en su artículo 8, permite los programas experimentales siempre que sean innovadores y cumplan los objetivos de la ley, que son el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales y el funcional de un idioma extranjero.

«Este artículo guardaba el experimento de la inmersión lingüística soñada por Compromís y apoyada por sus socios. Si dan un 90% en valenciano y un 10% en inglés, ¿dónde está la innovación? Este es su compromiso por innovar, lo mismo que hace la conselleria de Catalunya», dijo la diputada de Ciudadanos, que incluso habló de la «erradicación» del castellano en la enseñanza. También insistió en que apoyan el fomento del valenciano sin «imposiciones».

Ver la noticia en Pregonero Digital, VER AQUÍ.

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram