La Generalitat reacciona a la denúncia de MÁSportal i exigix a l’alcaldesa d’Alcalalí la documentació sobre l’ampliació de la seua vivenda.

La Direcció general de Territori i Urbanisme ha obert expedient en relació a l’obra realisada per Maribel Molina per a ampliar la seua casa 200 metros. Llama poderosament l’atenció el “pasotismo” mostrat pel Partit Popular davant este escandalós cas.

Des de que en MÁSportal destapàrem (en tot tipo de documents i imàgens) en rigorosa primícia i exclusiva la sospitosa ampliació que la primera edil d’Alcalalí, Maribel Molina, de Compromís, va realisar en la seua vivenda, els acontenyiments no han deixat de succeir-se sense solució de continuïtat.

Primer, anava a ser el propi regidor d’Urbanisme, Alejandro Romá, qui per mig d’un informe certificara i reconeguera que Molina havia realisat les obres en el seu domicili sense la llicència pertinent i en terreny prohibit. En el mateix document, el també edil de Compromís, i primer tinent d’alcalde, afirmava que el delicte havia prescrit. Esta afirmació, va ser immediatament desmentida per MÁSportal que en una nova entrega, en fotografies aérees datades i documentació oficial, desmontava lo declarat en eixe “sospitós” i aparentment partidari document.

En totes estes proves degudament acreditades, este cas va ser remés al Sindic d’Agravis, per part del portaveu del Grup Municipal Socialiste (PSPV) en el Consistori, Bernardo Ferrer. Una volta rebuda la documentació, est organisme, va solicitar a l’alcaldesa l’entrega de tot l’informe relacionat en la presunta ampliació de la seua vivenda o qualsevol atre document en el que es poguera fer referència a algun precedent al respecte.

Llunt d’atendre a raons i als requeriments llegals, la resposta de l’alcaldesa deixava boquioberts als llectors d’este periòdic, coneixedors del cas gràcies a que en números anteriors vàrem oferir imàgens d’a lo manco cinc documents oficials que demostraven els fets. No obstant, Molina afirmava que “no existix cap document d’este tipo”.

Pero la realitat és molt cabuda i Bernardo Pastor (PSOE) facilitava tota la documentació corresponent al Síndic, que emetrà el seu pronunciament sobre estos fets en breu.

El sege a l’alcaldesa d’Alcalalí per part de distints organismes és cada volta més marejant. I és que, ara, la Direcció general de Territori i Urbanisme ha decidit prendre cartes en l’assunt i, com poden comprovar els nostres llectors en el document que els vàrem mostrar, exigix a Maribel Molina tota la documentació existent sobre la més que demostrada irregular ampliació del domicili de la primera edil. Tot apunta a que per fi tindrà que donar moltes explicacions llegals i polítiques al respecte.

¿Exigirà COMPROMIS i la seua líder, Mónica Oltra, responsabilitats polítiques a la seua companyera de partit? ¿O l’ètica i comportament eixemplar, llegal i modèlic només se li exigix als atres partits?

A l’espera d’un pronunciament de la primera edil, hi ha certa expectació perque es desconeix quina serà la resposta de Molina a esta orde. Lo que si és evident és que, esta volta, a la dirigent de COMPROMIS no li valdrà la poc creible resposta aportada al Síndic d’Agravis, “ho desconec”, ya que des de la pròpia Generalitat (on Governa en coalició el seu propi partit) estan en possessió de numerosos documents en els que queda aparentment demostrat el supost delicte urbanístic.

¿Exigirà COMPROMIS i la seua líder, vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, responsabilitats polítiques a la seua companyera de partit? 

NOTÍCIA DE: Masportal

AUTOR:Roberto Pérez
DATA: 18/09/2017
TRADUÏT A: VALENCIÀ NORMES D’EL PUIG, Associació Cultural COMUNICA VALÉNCIA.
ENLLAÇ: http://bit.ly/2ynwdrE

La Generalitat reacciona a la denuncia de MÁSportal y exige a la alcaldesa de Alcalalí la documentación sobre la ampliación de su vivienda

La Dirección General de Territorio y Urbanismo ha abierto expediente en relación a la obra realizada por Maribel Molina para ampliar su casa 200 metros. Llama poderosamente la atención el “pasotismo” mostrado por el Partido Popular ante este escandaloso caso. Desde que en MÁSportal destapáramos (con todo tipo de documentos e imágenes) en rigurosa primicia y exclusiva la sospechosa ampliación que la primera edil de Alcalalí, Maribel Molina, de Compromís, realizó en su vivienda, los acontecimientos no han dejado de sucederse sin solución de continuidad. Primero, iba a ser el propio concejal de Urbanismo, Alejandro Romá, quien mediante un informe certificara y reconociera que Molina había realizado las obras en su domicilio sin la licencia pertinente y en terreno prohibido. En el mismo documento, el también edil de Compromís, y primer teniente de alcalde, afirmaba que el delito había prescrito. Esta afirmación, fue inmediatamente desmentida por MÁSportal que en una nueva entrega, con fotografías aéreas fechadas y documentación oficial, desmontaba lo declarado en ese “sospechoso” y aparentemente partidario documento. Con todas estas pruebas debidamente acreditadas, este caso fue remitido al Sindic de Greuges, por parte del portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSPV) en el Consistorio, Bernardo Ferrer. Una vez recibida la documentación, este organismo, solicitó a la alcaldesa la entrega de todo informe relacionado con la presunta ampliación de su vivienda o cualquier otro documento en el que se pudiera hacer referencia a algún precedente al respecto. Lejos de atender a razones y a los requerimientos legales, la respuesta de la alcaldesa dejaba boquiabiertos a los lectores de este periódico, conocedores del caso gracias a que en números anteriores ofrecimos imágenes de al menos cinco documentos oficiales que demostraban los hechos. Sin embargo, Molina afirmaba que “no existe ningún documento de este tipo”. Pero la realidad es tozuda y Bernardo Pastor (PSOE) facilitaba toda la documentación correspondiente al Síndic, que emitirá su pronunciamiento sobre estos hechos en breve. El cerco a la alcaldesa de Alcalalí por parte de distintos organismos es cada vez más abrumador. Y es que, ahora, la Dirección General de Territorio y Urbanismo ha decidido tomar cartas en el asunto y, como pueden comprobar nuestros lectores con el documento que les mostramos, exige a Maribel Molina toda la documentación existente sobre la  más que demostrada irregular ampliación del domicilio de la primera edil. Todo apunta a que por fin tendrá que dar muchas explicaciones legales y políticas al respecto. ¿Exigirá Compromís y su líder, Mónica Oltra, responsabilidades políticas a su compañera de partido? ¿O la ética y comportamiento ejemplar, legal y modélico sólo se le exige al PP ? A la espera de un pronunciamiento de la primera edil, hay cierta expectación porque se desconoce cuál será la respuesta de Molina a esta orden. Lo que si es evidente es que, esta vez, a la dirigente de Compromís no le valdrá la poco creíble respuesta aportada al Síndic de Greuges, “lo desconozco”, ya que desde la propia Generalitat (en donde Gobierna en coalición su propio partido) están en posesión de numerosos documentos en los que queda aparentemente demostrado el supuesto delito urbanístico. ¿Exigirá Compromís y su líder, vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, responsabilidades políticas a su compañera de partido? ¿O la ética y comportamiento ejemplar, legal y modélico sólo se le exige al PP valenciano?

NOTÍCIA DE: Masportal

AUTOR:Roberto Pérez
DATA: 18/09/2017
TRADUÏT A: VALENCIÀ NORMES D’EL PUIG, Associació Cultural COMUNICA VALÉNCIA.
ENLLAÇ: http://bit.ly/2ynwdrE
Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram