Compromís s’alia en Bildu i ERC per a reclamar el «dret a decidir» i alcançar la «sobirania plena».

Els nacionalistes valencians subscriuen una declaració junt als independentistes catalans i vascs.

A la mateixa hora que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, sostenia este dissabte que més que l’independència lo que li «preocupa i ocupa és la dependència», COMPROMÍS subscrivia la Declaració de Menorca que defén el «dret a decidir» en l’objectiu d’alcançar la «sobirania plena» davant el «proyecte acabat d’Espanya».

COMPROMÍS, i els seus dirigents, els quals no varen ocultar en el passat la seua aquiescència en les tesis sobiranistes, va subscriure el document junt a formacions independentistes com EH-Bildu i Esquerra Republicana de Catalunya, en qui compartix govern municipal en vàries localitats de la Comunitat Valenciana. Ademés, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i el Bloc Nacionaliste Galego varen rubricar una declaració en la que els partits firmants, que es autodefinixen com a «formacions polítiques d’esquerres i sobiranistes» es comprometen a colaborar en benefici de «la democràcia real i el dret a decidir».

Mentxu Balaguer, membre de l’eixecutiva nacional de COMPROMÍS, va ser la representant dels nacionalistes que governen la Generalitat Valenciana junt al PSPV en un pacte per a montindre’s en el Parlament autonòmic en «Podemos».

Balaguer forma part del Bloc, una de les formacions que constituïxen Compromís, que en els seus estatuts volen treballar per «alcançar la plena sobirania nacional del poble valencià i la seua plasmació llegal per mig d’una Constitució Valenciana que contemple la possibilitat d’una associació política en els països en els que compartim una mateixa llengua, cultura i història».

L’artícul 3 dels estatuts de la formació a la que pertany el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, obri la porta a un escenari d’ «associació» en Catalunya i advoca per «la defensa de la República com a forma de govern mes ajustada als principis democràtics, aixina com la defensa dels valors republicans».

Imagen de los concejales de Compromís y ERPV en Benicarló (Castellón)

En eixa llínea, els partits firmants del document advertixen en l’anomenada Declaració de Menorca de que «seguirem perseguint la sobirania plena per als nostres pobles, els quals tenen el dret a decidir sobre el model econòmic, polític i social en que es constituïxen, aixina com la seua relació en la comunitat internacional».

«Els pobles que conformem l’estat espanyol trobem en ell sordera davant les demandes socials, econòmiques i polítiques», afirma la declaració, que també expressa un rebuig comú a l’«incapacitat de l’estat espanyol per a solucionar els problemes de la societat i dels pobles».

«Monarquia caduca i anacrònica»

Aixina, Compromís reprocha a l’Estat que no mostre «cap voluntat de canvi real en l’àmbit institucional» i que es «aferre a una monarquia caduca i anacrònica com a excusa per a no generar una verdadera transició política».

En la presentació de l’acort de les formacions sobiranistes presentat este dissabte, Nel Martí (Més per Menorca) va sostindre que «Espanya és un proyecte agotat, que no ha donat resposta a les necessitats de la gent». Encara que el text no fa referència a térmens com a independència o referèndum, el moment triat entronca en els actes prevists en respal a la consulta illegal convocada pel Govern Català per al pròxim 1 d’octubre. Entre ells, el que se celebrarà en el Teatre El Micalet el 25 de setembre.

En eixe sentit, les formacions sobiranistes prenen com a espill el «procés català» pero advertixen de que els temps són diferents en cada cas: «Cada territori deu elegir el seu camí, no es deu d’impondre res a ningú».

En la declaració aprovada, destaquen que «l’Estat demostra dia despuix de dia l’eixercici d’una democràcia de molt baix perfil, on la divisió de poders s’ha fet una enronia, de la corrupció una marca i de la laicidad un somi».

imagen de Ximo Puig y Mónica Oltra tomada este lunes en Valencia- MIKEL PONCE
NOTÍCIA DE: ABC.es
AUTOR: Alberto Caparrós
DATA: 18/09/2017
TRADUÏT A: l’IDIOMA VALENCIÀ NORMES D’EL PUIG, per l’A. C. COMUNICA VALÉNCIA.
ENLLAÇ: http://bit.ly/2wpf3w9

Compromís se alía con Bildu y ERC para reclamar el «derecho a decidir» y alcanzar la «soberanía plena».

Los nacionalistas valencianos suscriben una declaración junto a los independentistas catalanes y vascos.

A la misma hora que la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, sostenía este sábado que más que la independencia lo que le «preocupa y ocupa es la dependencia», Compromís suscribía la Declaración de Menorca que defiende el «derecho a decidir» con el objetivo de alcanzar la «soberanía plena» ante el «proyecto acabado de España».

Compromís, cuyos dirigentes no ocultaron en el pasado su aquiescencia con las tesis soberanistas, suscribió el documento junto a formaciones independentistas como EH-Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, con quien comparte gobierno municipal en varias localidades de la Comunidad Valenciana. Además, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca y el Bloque Nacionalista Galego rubricaron una declaración en el que los partidos firmantes, que se autodefinen como «formaciones políticas de izquierdas y soberanistas» se comprometen a colaborar en beneficio de «la democracia real y el derecho a decidir».

Mentxu Balaguer, miembro de la ejecutiva nacional de Compromís, fue la representante de los nacionalistas que gobiernan la Generalitat Valenciana junto al PSPV en un pacto sustentado en el Parlamento autonómico por Podemos.

Balaguer forma parte del Bloc, una de las formaciones que constituyen Compromís, en cuyos estatutos se aboga por «alcanzar la plena soberanía nacional del pueblo valenciano y su plasmación legal mediante una Constitución Valenciana que contemple la posibilidad de una asociación política con los países con los que compartimos una misma lengua, cultura e historia».

El artículo 3 de los estatutos de la formación a la que pertenece el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, abre la puerta a un escenario de «asociación» con Cataluña y aboga por «la defensa de la República como forma de gobierno mas ajustada a los principios democráticos, así como la defensa de los valores republicanos».

Imagen de los concejales de Compromís y ERPV en Benicarló (Castellón)

En esa línea, los partidos firmantes del documento advierten en la llamada Declaración de Menorca de que «seguiremos persiguiendo la soberanía plena para nuestros pueblos, los cuales tienen el derecho a decidir sobre el modelo económico, político y social en que se constituyen, así como su relación con la comunidad internacional».

«Los pueblos que conformamos el estado español encontramos en él sordera ante las demandas sociales, económicas y políticas», afirma la declaración, que también se expresa un rechazo común a la «incapacidad del estado español para solucionar los problemas de la sociedad y de los pueblos».

«Monarquía caduca y anacrónica»

Así, Compromís reprocha al Estado que no muestre «ninguna voluntad de cambio real en el ámbito institucional» y que se «aferre a una monarquía caduca y anacrónica como excusa para no generar una verdadera transición política».

En la presentación del acuerdo de las formaciones soberanistas presentado este sábado, Nel Martí (Més per Menorca) sostuvo que «España es un proyecto agotado, que no ha dado respuesta a las necesidades de la gente». Aunque el texto no hace referencia a términos como independencia o referéndum, el momento escogido entronca con los actos previstos en apoyo a la consulta ilegal convocada por el Gobierno catalán para el próximo 1 de octubre. Entre ellos, el que se celebrará en el Teatro El Micalet el 25 de septiembre.

imagen de Ximo Puig y Mónica Oltra tomada este lunes en Valencia- MIKEL PONCE
NOTÍCIA DE: ABC.es
AUTOR: Alberto Caparrós
FECHA: 18/09/2017
ENLACE: http://bit.ly/2wpf3w9
Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram