La Ciutat de la Justícia reprén l’activitat este dimecres, pero vint jujats estaran tancats.

VALÉNCIA. La Ciutat de la Justícia en Valéncia reobrirà les seues portes este dimecres despuix de dos dies tancada a raïl de l’incendi del dumenge que va afectar a quatre dels seus jujats. No obstant, segons ha precisat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, el dia 13 es manté com a jornada inhàbil a efectes judicials, lo que implica la suspensió dels determinis processals, juïns, audiències i atres actes judicials.

Aixina, els jujats solament estaran operatius este dimecres per a funcionaris, professionals i públic i permaneixeran tancats vint jujats, díhuit de primera instància (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 i 27) i dos de contenciós (9 i 10), ubicats en l’ala de l’edifici afectada pel fòc.

Segons ha alvançat el TSJCV, el dijous 14 tornarà a ser dia hàbil llevat les excepcions que acorde este dimecres la Sala de Govern de l’institució per als vint jujats que permaneixen tancats.

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha explicat este dimarts que, despuix de les comprovacions del servici de seguritat en infraestructures, la consellera ha decidit l’obertura parcial de l’edifici, mida que ha comunicat a la presidenta del TSJCV, Pilar de l’Oliva.

La consellera ha detallat la situació actual dels jujats de Primera Instància 1, 2, 3 i 4, afectats despuix de l’incendi que es va produir el passat dumenge. Bravo ha anunciat que es va a realisar el trasllat provisional dels quatre jujats sinistrats a la segona planta en la zona de reserva de l’Audiència Provincial.

Una «gran cantitat» d’expedients afectats per l’incendi presenten brutea pel fum, i s’ha contractat a una empresa que es dedicarà a la neteja d’estos documents en un espai reservat, per a posteriorment reconstruir-los. Reforç especial:

Per ad això, la consellera ha alvançat que es posarà a disposició dels jujats un pla de reforç especial, en l’intenció de que el funcionament diari no es veja afectat.

En el restant de dependències de la zona s’ha decidit un trasllat «temporalment inferior» fins que es resolguen les filtracions d’aigua en la primera planta i es descarten problemes estructurals per haver caigut part del sostre.

La Policia Científica ha conclós els seus treballs al final d’este matí i, per tant, ya es pot iniciar la neteja de l’edifici, segons Bravo, que ha preferit esperar als informes de bombers i de la Policia per a determinar les causes de l’incendi.

Segons l’informe provisional de l’Institut Valencià de Seguritat i Salut en el Treball (INVASSAT), no hi ha restants tòxics i respirar «no és perjudicial», per tant es pot accedir a l’edifici, en lo que coincidix l’empresa especialisada en medició de la calitat de l’aire que s’ha contractat per a tal fi.

Preguntada si les alarmes antiincendis es varen disparar, la consellera ha reconegut que hi ha versions contradictòries, per això cal ser «cautes i esperar» als informes definitius.

«No estem tapant res, pero cal esperar als informes per a vore qué ha fallat», ha manifestat la responsable de Justícia, per a continuar afegint que s’ha acordat una investigació externa sobre les empreses encarregades del manteniment i la seguritat, i una atra interna per a determinar les causes i circumstàncies del sinistre.

Ha insistit que la Conselleria ha actuat en coordinació en el TSJ i en «llealtat institucional» a l’hora de prendre decisions consensuades.

Sobre els sistemes de detecció i extinció, ha senyalat que es varen planificar en el seu moment i es tenen que revisar periòdicament i les empreses tenen que acreditar eixes revisions. En el cas de que s’haja produït alguna irregularitat, s’analisarà la responsabilitat de les empreses, ha assegurat.

Bravo ha precisat que algunes portes tenen paper aïllant que impediria el tancament automàtic, pero en el cas de les ubicades en el lloc de l’incendi, sí varen funcionar correctament.

La consellera ha assegurat que el seu departament té presupost per a assumir els costs de reparació de l’edifici de la Ciutat de la Justícia, si be pel moment es desconeix el cost dels danys. S’investiguen les causes:

Sobre l’orige del sinistre, la titular de Justícia ha senyalat que la Conselleria permaneix «a l’espera» dels informes pericials de Bombers i Policia Científica que determinaran les causes de l’incendi, i ha agregat que els resultats d’estos es faran públics quan estiguen disponibles.

«Per damunt de tot, volem evitar nous riscs, saber lo que va passar i recuperar la normalitat quant abans, i per ad això estem treballant de manera conjunta en totes les instàncies judicials», ha conclós Bravo.

NOTÍCIA DE: ValenciaPlaza.com
AUTOR:ValenciaPlaza
DATA: 12/09/2017
TRADUÏT A: VALENCIÀ NORMES D’EL PUIG, Associació Cultural COMUNICA VALÉNCIA.
ENLLAÇ: http://bit.ly/2w8qyYL

La Ciudad de la Justicia retoma la actividad este miércoles, pero veinte juzgados estarán cerrados

VALENCIA. La Ciudad de la Justicia en València reabrirá sus puertas este miércoles tras dos días cerrada a raíz del incendio del domingo que afectó a cuatro de sus juzgados. No obstante, según ha precisado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, el día 13 se mantiene como jornada inhábil a efectos judiciales, lo que implica la suspensión de los plazos procesales, juicios, audiencias y otros actos judiciales.

Así, juzgados solo estarán operativos este miércoles para funcionarios, profesionales y público y permanecerán cerrados veinte juzgados, dieciocho de primera instancia (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 27) y dos de contencioso (9 y 10), ubicados en el ala del edificio afectada por el fuego.

Según ha avanzado el TSJCV, el jueves 14 volverá a ser día hábil salvo las excepciones que acuerde este miércoles la Sala de Gobierno de la institución para los veinte juzgados que permanecen cerrados.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha explicado este martes que, tras las comprobaciones del servicio de seguridad en infraestructuras, la consellera ha decidido la apertura parcial del edificio, medida que ha comunicado a la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva.

La consellera ha detallado la situación actual de los juzgados de Primera Instancia 1, 2, 3 y 4, afectados tras el incendio que se produjo el pasado domingo. Bravo ha anunciado que se va a realizar el traslado provisional de los cuatro juzgados siniestrados a la segunda planta en la zona de reserva de la Audiencia Provincial.

Una «gran cantidad» de expedientes afectados por el incendio presenta hollín y se ha contratado una empresa que se dedicará a la limpieza de estos documentos en un espacio reservado, para posteriormente reconstruirlos.

Refuerzo especial

Para ello, la consellera ha avanzado que se pondrá a disposición de los juzgados un plan de refuerzo especial, con la intención de que el funcionamiento diario no se vea afectado.

En el resto de dependencias de la zona se ha decidido un traslado «temporalmente inferior» hasta que se resuelvan las filtraciones de agua en la primera planta y se descarten problemas estructurales por el derrumbamiento de parte del techo.

La Policía Científica ha concluido sus trabajos al final de esta mañana y, por tanto, ya se puede iniciar la limpieza del edificio, según Bravo, que ha preferido esperar a los informes de bomberos y de la Policía para determinar las causas del incendio.

Según el informe provisional del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), no hay restos tóxicos y respirar «no es perjudicial», por lo que se puede acceder al edificio, en lo que coincide la empresa especializada en medición de la calidad del aire que se ha contratado para tal fin.

Preguntada si las alarmas antiincendios se dispararon, la consellera ha reconocido que hay versiones contradictorias, por eso hay que ser «cautos y esperar» a los informes definitivos.

«No estamos tapando nada, pero hay que esperar a los informes para ver qué ha fallado», ha manifestado la responsable de Justicia, para añadir que se ha acordado una investigación externa sobre las empresas encargadas del mantenimiento y la seguridad, y otra interna para determinar las causas y circunstancias del siniestro.

Ha insistido en que la Conselleria ha actuado en coordinación con el TSJ y con «lealtad institucional» a la hora de tomar decisiones consensuadas.

Sobre los sistemas de detección y extinción, ha señalado que se planificaron en su momento y se tienen que revisar periódicamente y las empresas tienen que acreditar esas revisiones. En el caso de que se haya producido alguna irregularidad, se analizará la responsabilidad de las empresas, ha asegurado.

Bravo ha precisado que algunas puertas tienen papel aislante que impediría el cierre automático, pero en el caso de las ubicadas en el lugar del incendio, sí funcionaron correctamente.

La consellera ha asegurado que su departamento tiene presupuesto para asumir los costes de reparación del edificio de la Ciudad de la Justicia, si bien por el momento se desconoce el coste de los daños. 

Se investigan las causas

Sobre el origen del siniestro, la titular de Justicia ha señalado que la Conselleria permanece «a la espera» de los informes periciales de Bomberos y Policía Científica que determinarán las causas del incendio, y ha agregado que los resultados de estos se harán públicos cuando estén disponibles.

«Por encima de todo, queremos evitar nuevos riesgos, saber lo que pasó y recuperar la normalidad cuanto antes, y para ello estamos trabajando de manera conjunta con todas las instancias judiciales», ha concluido Bravo.

NOTÍCIA DE: ValenciaPlaza.com
AUTOR:ValenciaPlaza
FECHA: 12/09/2017
.ENLACE: http://bit.ly/2w8qyYL
Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram