Els pares valencians obligats a pagar a una associació pro-referèndum en el material escolar.

Els pares d’alumnes valencians es veuen obligats a subvencionar indirectament a l’associació Escola Valenciana, activa defensora del proces independentiste en Catalunya i subvencionada ademés per la Generalitat catalana.

És el cas d’una agenda escolar que es distribuïx en diversos centres de la Comunitat, i que es paga a través de les corresponents associacions de pares (AMPAS). En cas que els pares no pertanyen ad eixes associacions deuen pagar cinc euros, que s’entreguen directament als professors.

«Els pares valencians obligats a pagar a una associació pro-referèndum en el material escolar» 

L’import servix per a pagar a l’editorial que fabrica el material i que, com es mostra, colabora en Escola Valenciana. Es tracta d’una associació molt vinculada al Govern Valencià i a la Generalitat de Catalunya. De fet, l’actual conseller d’Educació valencià, Vicent Marzá, ara conseller d’Educació, i va a ser durant anys un dels seus principals activistes.

Pero, ademés, esta organisació manté forts vínculs en l’independentisme català, fins al punt de que enguany va rebre 120.000 euros de la Generalitat Catalana en subvencions i ha donat mostres del seu respal incondicional al separatisme.

En febrer va impulsar, junt a atres organisacions, el manifest “Per la Democràcia”, en defensa del procés “democràtic i sobiraniste” de Catalunya i contra “la judicialització que pretén impondre l’Estat Espanyol”. Ademés, va recolzar als càrrecs de la Generalitat imputats pel referèndum del 9N. L’any passat, la Fiscalia va ordenar investigar les denominades “trobades”, trobades en defensa de la ‘catalanització’, despuix de la denúncia de la Plataforma Valencianista (PLV) en considerar que suponien una “manipulació, politisació i adoctrinament” sobre menors.

Escola Valenciana impulsa ademés enèrgicament el model llingüístic que tracta d’impondre’s en esta comunitat, i actualment suspés pel Tribunal Superior de Justícia valencià. Es tracta d’un programa que vincula l’ensenyança en valencià i anglés, de manera que els alumnes que reben més classes en la llengua autonòmica tindran accés al final dels seus estudis a un certificat que acredita el seu nivell en idioma estranger, cosa que no ocorre per ad aquells que elegixen el castellà.

L’associació és un dels braços de la Generalitat per a que les seues tesis penetren més allà de Catalunya. Creada en els huitanta, actualment agrupa a vàries associacions que defenen la creació d’un sistema educatiu en el valencià com a llengua vehicular. Actualment, es definixen com “un grup de pressió constant i constructiu en la vida social, educativa i política valenciana”.

NOTÍCIA DE: OKDIARIO.com
AUTOR: Luz Sela
DATA: 17/09/2017
TRADUÏT A: l’IDIOMA VALENCIÀ NORMES D’EL PUIG, per l’A. C. COMUNICA VALÉNCIA.
ENLLAÇ: http://bit.ly/2yjjWo6

Los padres valencianos obligados a pagar a una asociación pro-referéndum con el material escolar.

Los padres de alumnos valencianos se ven obligados a subvencionar indirectamente a la asociación Escola Valenciana, activa defensora del proceso independentista en Cataluña y subvencionada además por la Generalitat Catalana.

Es el caso de una agenda escolar que se distribuye en varios centros de la Comunidad, y que se paga a través de las correspondientes asociaciones de padres (AMPAS). En caso de que los padres no pertenezcan a esas asociaciones deben abonar cinco euros, que se entregan directamente a los profesores.

«Los padres valencianos obligados a pagar a una asociación pro-referéndum con el material escolar»

El importe sirve para pagar a la editorial que fabrica el material y que, como se muestra, colabora con Escola Valenciana. Se trata de una asociación muy vinculada al Gobierno valenciano y a la Generalitat de Cataluña. De hecho, el actual consejero de Educación valenciano, Vicent Marzá, ahora consejero de Educación, fue durante años uno de sus principales activistas.

Pero, además, esta organización mantiene fuertes vínculos con el independentismo catalán, hasta el punto de que este año recibió 120.000 euros de la Generalitat en subvenciones y ha dado muestras de su respaldo incondicional al separatismo.

En febrero impulsó, junto a otras organizaciones, el manifiesto “Por la Democracia”, en defensa del proceso “democrático y soberanista” de Cataluña y contra “la judicialización que pretende imponer el Estado Español”. Además, apoyó a los cargos de la Generalitat imputados por el referéndum del 9N. El año pasado, la Fiscalía ordenó investigar las denominadas “trobades”, encuentros en defensa de la ‘catalanización’, tras la denuncia de Plataforma Valencianista (PLV) al considerar que suponían una “manipulación, politización y adoctrinamiento” sobre menores.

Escola Valenciana impulsa además enérgicamente el modelo lingüístico que trata de imponerse en esta comunidad y actualmente suspendido por el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Se trata de un programa que vincula la enseñanza en valenciano e inglés, de forma que los alumnos que reciban más clases en la lengua autonómica tendrán acceso al final de sus estudios a un certificado que acredita su nivel en idioma extranjero, algo que no ocurre para aquellos que eligen el itinerario de castellano.

La asociación es uno de los brazos de la Generalitat para que sus tesis penetren más allá de Cataluña. Creada en los ochenta, actualmente agrupa a varias asociaciones que defienden la creación de un sistema educativo con el valenciano como lengua vehicular. Actualmente, se definen como “un grupo de presión constante y constructivo en la vida social , educativa y política valenciana”.

NOTÍCIA DE: OKDIARIO.com
AUTOR: Luz Sela
FECHA: 17/09/2017, Noticia traduÏda a l’Idioma Valencià per l’A. C. COMUNICA VALÉNCIA.
ENLACE: http://bit.ly/2yjjWo6
Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram