El dialecte barceloní d’Àpunt:

Per a Valenciana TV. Artícul d’Opinió. Josep Lluís Ferri i Aguar. 10 de juny del 2018. El dialecte barceloní d’Àpunt: Vist per a sentència. Àpunt és la sucursal catalana per televisió en Valéncia. En poc més de mija hora el dialecte català-barceloní ha lluit com mai ho havia fet en una televisió que pagem els valencians. Solució: No vore-la. Tingau uns poquets eixemples: Veure, per Vore; Servei per Servici; El que passa, per Lo que passa, Aquest, per Est/Este, Aquesta per Esta; El que et sembla per Lo que te pareix; Tenir per Tindre; Mantenir per Mantindre; Ens per Nos/Mos; Altra per Atra; Altre per Atre; Nosaltres per Nosatros/Mosatros; Feina per Faena; Mitjà de Comunicació per Mig de Comunicació; Mitjans de Comunicació per Mijos de Comunicació; Nataturalesa per Naturalea; Vam per Vareu; Per per Per a; Veiem per Veem; Bonic per Bonico; Supose per Suponc; Endavant per Avant; Allà per Allí; Exemple per Eixemple; Aleshores per Llavors; Xarxes per Rets/Xarcies; Aprendre per Deprendre; Res a veure per Res que vore; Optimista per Optimiste; Neix per Naix; Doncs per Puix/Pos; Gaudeixen per Fruixen/disfruten; Així per Aixina; Deia per Dia; Gènere per Gènero; Tingueu per Tingau; Milions per Millons; Em sembla per Me pareix; Aquí per Ací; Mica per Miqueta; Asperu per Espere; Missatge per Menssage; Vesprada per Vespràa; Magatzem per Almagasem; Després per Despús/Despuix; Homes per Hòmens; Joves per Jovens; Fil-ferro per Fil d’Aram; Es a dir per Vol dir…. No continue perque m’he cansat d’apuntar. Si vols més… para el cabàs.  
Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram