El Consell propon un canvi en la llei per a prendre els ramals financers de À Punt.

Segons la publicació de LAS PROVINCIAS

El Consell propon un canvi en la llei per a prendre els ramals financeres de À Punt.

La modificació de l’artícul 49 de la norma que rig la nova RTVV permet a l’Eixecutiu triar una unitat que controle els seus contes.

Valéncia. El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mijos de Comunicació (CVMC) va anunciar el passat dijous que va ser informat sobre la modificació de l’artícul 49 de la llei 6/2016 del Servici Públic de Radiodifusió i Televisió. El canvi en l’apartat de la norma que rig À Punt ho va propondre la Secretaria Autonòmica de Comunicació. Ho fa, com va assegurar el Consell Rector, en la finalitat d’adaptar-ho a la llei de Facenda Pública i regular, una volta aprovat, que el sistema de control siga l’habitual al conjunt del sector públic instrumental. La modificació s’inclourà en la Llei d’Acompanyament dels Presuposts de la Generalitat que s’aprovarà en Els Corts a final d’any.

El mencionat artícul 49 de la llei establix en estos moments, a petició de Podem i en l’aprovació de tots els partits, una garantia de control dels contes de la radiotelevisió autonòmica reforçada per mig de la figura d’un interventor de la corporació i que correrà a càrrec de l’Intervenció General de la Generalitat.

En el canvi que propon el secretari autonòmic de comunicació, José María Vidal, afig, ademés de la supervisió interna de l’Intervenció, una unitat de control que deurà ser proveïda per una persona que pertanyga al cos d’interventors i auditors de la Generalitat o a atres cossos similars d’atres administracions públiques. Una opció, de la que no es detallen funcions ni responsabilitats, que obri la possibilitat a que puga ser triada directament pel Consell. Qui més interés tindria en ocupar eixa parcela de control financer, segons fonts de l’Eixecutiu, és el PSPV, que veu cóm el seu protagonisme en À Punt és testimonial al copar Compromís, en càrrecs afins, la cúpula de la televisió pública.

En Podem no va agradar el canvi en la llei de la nova RTVV. Aixina ho va senyalar el diputat de la formació morada Antonio Montiel. Este va assegurar a les PROVÍNCIES que li havia «sorprés la modificació» de l’artícul 49 i va criticar que «no s’haguera comunicat en antelació». Va dir «no comprendre la decisió» i va alvançar que demanarà explicacions.

En el PP tampoc va agradar la mida. El diputat Jorge Bellver va senyalar a este diari que «lo que està fent ara el Consell és interferir en el funcionament de la corporació». «Pareix que ya deuen tindre a l’interventor elegit i no volen que siga cap dels de la Generalitat», va subrallar, i va atribuir al Consell que pretenga aprovar el canvi en la norma a través de la Llei d’Acompanyament -que evita que s’analise en detall-. «Un mecanisme que tant varen criticar quan ho usava el PP i que varen prometre no utilisar. Promesa que han oblidat».

Per una atra part, el Tribunal Constitucional va desestimar el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel PSOE contra el decret-llei aprovat pel Consell que va modificar l’estatut de l’antiga RTVV per a «la substitució immediata i en caràcter temporal» dels consellers que varen dimitir despuix de conéixer l’intenció de la Generalitat, governada pel popular Alberto Fabra, de tancar RTVV.

NOTÍCIA DE: LAS PROVINCIAS
AUTOR: J. MOLANO
DATA: Dissabte, 23 setembre 2017, 21:16

TRADUÏT A: l’IDIOMA VALENCIÀ NORMES D’EL PUIG, per l’A. C. COMUNICA VALÉNCIA.

ENLLAÇ:http://bit.ly/2xrbanF

El Consell propone un cambio en la ley para tomar las riendas financieras de À Punt.

La modificación del artículo 49 de la norma que rige la nueva RTVV permite al Ejecutivo escoger una unidad que controle sus cuentas.

Valencia. El Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) anunció el pasado jueves que fue informado sobre la modificación del artículo 49 de la ley 6/2016 del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión. El cambio en el apartado de la norma que rige À Punt lo propuso la Secretaría Autonómica de Comunicación. Lo hace, como aseguró el Consejo Rector, con el fin de adaptarlo a la ley de Hacienda Pública y regular, una vez aprobado, que el sistema de control sea el habitual al conjunto del sector público instrumental. La modificación se incluirá en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat que se aprobará en Les Corts a final de año.

El mencionado artículo 49 de la ley establece en estos momentos, a petición de Podemos y con la aprobación de todos los partidos, una garantía de control de las cuentas de la radiotelevisión autonómica reforzada mediante la figura de un interventor de la corporación cuya provisión correrá a cargo de la Intervención General de la Generalitat.

En el cambio que propone el secretario autonómico de comunicación, José María Vidal, añade, además de la supervisión interna de la Intervención, una unidad de control que deberá ser provista por una persona que pertenezca al cuerpo de interventores y auditores de la Generalitat o a otros cuerpos similares de otras administraciones públicas. Una opción, de la que no se detallan funciones ni responsabilidades, que abre la posibilidad a que pueda ser escogida directamente por el Consell. Quien más interés tendría en ocupar esa parcela de control financiero, según fuentes del Ejecutivo, es el PSPV, que ve cómo su protagonismo en À Punt es testimonial al copar Compromís, con cargos afines, la cúpula de la televisión pública.

En Podemos no gustó el cambio en la ley de la nueva RTVV. Así lo señaló el diputado de la formación morada Antonio Montiel. Este aseguró a LAS PROVINCIAS que le había «sorprendido la modificación» del artículo 49 y criticó que «no se hubiera comunicado con antelación». Dijo «no comprender la decisión» y adelantó que pedirá explicaciones.

En el PP tampoco sentó bien la medida. El diputado Jorge Bellver señaló a este diario que «lo que está haciendo ahora el Consell es interferir en el funcionamiento de la corporación». «Parece que ya deben tener al interventor elegido y no quieren que sea ninguno de los de la Generalitat», subrayó, y achacó al Consell que pretenda aprobar el cambio en la norma a través de la Ley de Acompañamiento -que evita que se analice con detalle-. «Un mecanismo que tanto criticaron cuando lo usaba el PP y que prometieron no utilizar. Promesa que olvidaron», zanjó.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE contra el decreto-ley aprobado por el Consell que modificó el estatuto de la antigua RTVV para «la sustitución inmediata y con carácter temporal» de los consejeros que dimitieron tras conocer la intención de la Generalitat, gobernada por el popular Alberto Fabra, de cerrar RTVV.

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram