Defienden que el Reino de Valencia nació 200 años antes de la entrada de Jaume I

Vàries associacions, com el Centre Cultural Islàmic de Valéncia, reivindiquen la celebració del primer mileni de la creació del Regne de Valéncia, naixcut en febrer de 1009, en declarar el rei Mubarak l’independència respecte al Califato de Còrdova. Estes associacions han fet públic un manifest en el que defenen que Valéncia no va nàixer en 1.238, en l’arribada del rei Jaume I, sino que té uns orígens «molt més remots» i asseguren que la personalitat d’este poble «ha rebut l’aportació de distintes cultures, entre les que destaca l’islàmica». Les entitats firmants del manifest, constituïdes en la denominada Comissió del Milenari del Regne de Valéncia, són, ademés del Centre Cultural Islàmic, l’Associació Internacional de Valencianística, Rogle Cultural Constantí Llombart, Plataforma Jovenil Valencianista, Ateneu Cultural Borrianenc, Grup Cultural Ilicità Tonico Sansano i Colectiu Ecologista Cavanilles. El manifest afirma que el Regne de Valéncia va nàixer el 10 de febrer d’1.009 com a estat islàmic, en declarar el rei Mubarak l’independència respecte al Califato de Còrdova, i durant casi 200 anys diversos príncips varen ocupar este tro, «en l’única interrupció de l’ocupació del Cid Campeador». El text indica que encara que el rei Jaume I va entrar en la ciutat el 9 d’Octubre d’1.238, el Regne de Valéncia era anterior a la seua presència.
LEER LA NOTICIA COMPLETA EN  «LEVANTE EL MERCATIL VALENCIANO» https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2008/10/17/defienden-reino-valencia-nacio-200-anos-entrada-jaume-i/507955.html

Varias asociaciones, como el Centro Cultural Islámico de Valencia, reivindican la celebración del primer milenio de la creación del Reino de Valencia, nacido en febrero de 1009, al declarar el rey Mubarak la independencia respecto al Califato de Córdoba.

Estas asociaciones han hecho público un manifiesto en el que defienden que Valencia no nació en 1.238, con la llegada del rey Jaume I, sino que tiene unos orígenes «mucho más remotos» y aseguran que la personalidad de este pueblo «ha recibido la aportación de distintas culturas, entre las que destaca la islámica». Las entidades firmantes del manifiesto, constituidas en la denominada Comisión del Milenario del Reino de Valencia, son, además del Centro Cultural Islámico, la Asociación Internacional de Valencianística, Rogle Cultural Constantí Llombart, Plataforma Juvenil Valencianista, Ateneu Cultural Borrianenc, Grup Cultural Ilicità Tonico Sansano y Colectiu Ecologista Cavanilles. El manifiesto afirma que el Reino de Valencia nació el 10 de febrero de 1.009 como estado islámico, al declarar el rey Mubarak la independencia respecto al Califato de Córdoba, y durante casi 200 años diversos príncipes ocuparon este trono, «con la única interrupción de la ocupación del Cid Campeador». El texto indica que aunque el rey Jaume I entró en la ciudad el 9 d’Octubre de 1.238, el Reino de Valencia era anterior a su presencia. Estas asociaciones reivindican la singularidad valenciana, «ante la visión sesgada e interesada que presenta una Valencia nacida en 1.238 únicamente vinculada al cristianismo y a la Corona de Aragón», al considerar que ésta es «muchos más antigua y arraigada».
Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram