QUI SOM

ASSOCIACIÓ CULTURAL COMUNICA VALÉNCIA

(Idioma Valencià)

COMUNICA VALÉNCIA, es una Associacio Cultural, valenciana i valencianista, que naix el 19 d’Abril de 2017.

Te personalitat juridica propia i capacitat plena per a obrar, administrar i dispondre del seus bens i complir en el fins per a la que fon creada.

Tenim la Seu en Torrent, en el Carrer Ferrers numero 5, i l’ambit d’actuacio es la Comunitat Autonoma Valenciana, que des de 1833 està dividida en provincies: Alacant, Castello i Valéncia, on estan distribuïdes totes les Comarques Valencianes que configuren totes el pobles valencians.

El seu N.I.F. es el G98921299

Torrent, 13 de Juny de 2017.

 

 ASSOCIACIÓ CULTURAL COMUNICA VALÉNCIA

(Idioma Castellano o Español)

QUIENES SOMOS

COMUNICA VALÉNCIA, es una Asociación Cultural, valenciana y valencianista, que nace el 19 de Abril de 2017.

Tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena para obrar, administrar y disponer de sus bienes y cumplir con el fin para la que ha sido creada.

Tenemos la Sede en Torrent, en la Calle Ferrers número 5, y el ámbito de actuación es la Comunitat Autonoma Valenciana, que desde 1833 está dividida en provincias: Alacant (Alicante), Castello (Castellón) y Valencia, donde están distribuidas todas las Comarcas Valencianas que configuran todos los pueblos valencianos.

El N.I.F. es el G98921299

Torrent, 13 de Junio de 2017.

Facebook
GOOGLE
Twitter
YouTube
INSTAGRAM