QUI SOM

ASSOCIACIÓ CULTURAL COMUNICA VALÉNCIA

(Idioma Valencià)

COMUNICA VALÉNCIA, es una Associacio Cultural, valenciana i valencianista, que naix el 19 d’Abril de 2017.

Te personalitat juridica propia i capacitat plena per a obrar, administrar i dispondre del seus bens i complir en el fins per a la que fon creada.

Tenim la Seu en Torrent, en el Carrer Ferrers numero 5, i l’ambit d’actuacio es la Comunitat Autonoma Valenciana, que des de 1833 està dividida en provincies: Alacant, Castello i Valéncia, on estan distribuïdes totes les Comarques Valencianes que configuren totes el pobles valencians.

El seu N.I.F. es el G98921299

Torrent, 13 de Juny de 2017.

 

 ASSOCIACIÓ CULTURAL COMUNICA VALÉNCIA

(Idioma Castellano o Español)

QUIENES SOMOS

COMUNICA VALÉNCIA, es una Asociación Cultural, valenciana y valencianista, que nace el 19 de Abril de 2017.

Tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena para obrar, administrar y disponer de sus bienes y cumplir con el fin para la que ha sido creada.

Tenemos la Sede en Torrent, en la Calle Ferrers número 5, y el ámbito de actuación es la Comunitat Autonoma Valenciana, que desde 1833 está dividida en provincias: Alacant (Alicante), Castello (Castellón) y Valencia, donde están distribuidas todas las Comarcas Valencianas que configuran todos los pueblos valencianos.

El N.I.F. es el G98921299

Torrent, 13 de Junio de 2017.

Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram