Material Disponible

Esta secció podràs trobar matèria rellevant ben siga d’humor, de cultura, notícies, o curiositats. per al seu us i fruïment.

Esta sección podrás encontrar materia relevante bien sea de humor, de cultura, noticias, o curiosidades. para su uso y disfrute.

 

Humor-Ànims  Humor-Ánimos

[gview file=»https://valenciana.tv/wp-content/uploads/2017/07/Exito.pps»] Humor -Succeïts  Humor-Chistes [gview file=»https://valenciana.tv/wp-content/uploads/2017/07/Maestradespistada.pps»]

Turisme Extrem  Turismo Extremo

[gview file=»https://valenciana.tv/wp-content/uploads/2017/07/Turismo-_extremo.pps»]
Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram